0 نظر

گفتار بیست و پنجم

بایزید بسطامی را گفتند: چون کنیم که تحریم‌ها دهانمان را صاف نکنند؟
فرمود: بروید آذوقه جمع کنید.
ادامه مطلب »
0 نظر

گفتار بیست و چهارم

بایزید بسطامی را گفتند: چون کنیم که این همه در زندگی خویش به گا نرویم؟
فرمود: کاش می‌دانستم.
ادامه مطلب »
0 نظر

گفتار بیست و سوم

بایزید بسطامی را گفتند: از بزرگترین بلایای آسمانی کدامند؟
فرمود: سریال‌های ماه رمضان.
ادامه مطلب »
0 نظر

گفتار بیست و دوم

بایزید بسطامی را گفتند: چرا روح‌الله داداشی را با ضربات چاقو به قتل رساندند؟
فرمود: چون بدحجاب بود.
ادامه مطلب »
0 نظر

گفتار بیست و یکم

بایزید بسطامی را گفتند: اوضاع آدمی بر چند صورت است؟

فرمود: دو صورت. یا به لایک یا به فاک.
ادامه مطلب »
0 نظر

گفتار بيستم

بايزيد بسطامي را گفتند: دهانت را مي‌بويند مبادا گفته باشي دوستت دارم.
فرمود: پس يادتان نرود روزي سه بار مسواک بزنيد.
ادامه مطلب »
0 نظر

گفتار نوزدهم

بایزید بسطامی را گفتند: چون کنیم که کار مملکتمان...
فرمود: خفه شوید. دارم اخبار مصر را گوش می‌دهم.
ادامه مطلب »